IISH

Press Now

Sources / Bronnen en literatuur

Boeken

- Drazena Peranic, Nada Pinteric en Wilbert Willems, Dossier Bosnia-Hercegovina (Amsterdam Press Now 1995)
- "...Five years later: was it all worth while?". workshop on the occasion of 5 years media support of Press Now, 13 and 14 February 1998, (Amsterdam Press Now 1998). 1 vol. (various pag.) REMARKS :Program day 1: Evaluation of the impact of the independent media on the socio-political situation in the former Yugoslavia; day 2: Closed session for donor/agency representatives; "What next? New strategies for independent press, donors and NGO's in the coming years"
- Sabrina P.Ramet, Balkan Babel The disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to the fall of Milošević (Cambridge MA 2002)
- Sabrina P. Ramet, Social currents in Eastern Europe : the sources and consequences of the great transformation (Durham [etc.] 1995)
- Jos Klaassen en Theo Klein, Srebrenica en de Volkskrant 1991-1995 (Amsterdam 2002)
- Gijs Schreuders, Voor het oog van de wereld (Utrecht 1998)
- Huub Wijfjes, Journalistiek in Nederland 1850-2000. Beroep, cultuur en organisatie (Amsterdam 2004)
- Huub Wijfjes, 'Srebrenica: een trauma voor de Nederlandse journalistiek? Het Niod-rapport en de rol van de media', In: Nieuwste Tijd 2 6 december 2002

Tijdschriften

- De Groene Amsterdammer. Onafhankelijk Weekblad
- Jaarverslag Press Now
- De Journalist
- Now Future. Kwartaalblad over burgergroepen in voormalig Joegoslavië
- Nieuwsbrief Press Now

Archieven

- IISG NVJ Archief: http://www.iisg.nl/archives/en/files/n/10765459.php
- IISG Press Now Archief: http://www.iisg.nl/archives/en/files/p/10877846.php

top