IISG

Azië


In de loop van de negentiende eeuw ontdekten de Europese koloniale machten in hun bezittingen steeds vaker het bestaan van 'geheime genootschappen', waaronder zeer uiteenlopende groeperingen werden begrepen. In de tweede helft van de achttiende eeuw hadden lokale migranten in Zuid-China bijvoorbeeld organisaties van wederzijdse bijstand gevormd, die om tal van redenen op gespannen voet met de autoriteiten kwamen te staan. Zo kreeg het Genootschap van Hemel en Aarde (Tiandihui), zoals de collectieve naam van deze groepen luidde, een revolutionaire, Chinees-nationalistische (anti-Manchu) reputatie. De organisatievorm verspreidde zich tezamen met vele migranten door Zuid-Oost Azië, waardoor ook de Britse en Nederlandse autoriteiten ermee in aanraking kwamen. Sommige koloniale ambtenaren zagen positieve overeenkomsten met de Vrijmetselarij of meenden dat de kongsies een rol konden spelen bij het besturen van de Chinese gemeenschappen. Op den duur had men doorgaans echter meer oog voor de illegale of criminele aspecten van de Triaden, die zich desondanks (of juist daarom) bleven verspreiden en het kolonialisme gemakkelijk overleefden. Zij verwierven zich bovendien een grote populariteit in de Westerse verbeelding doordat zij een zelfde relatie met het Shaolin-klooster en de klassieke vechtsporten onderhielden als Bruce Lee.

Meer in verband met Indiana Jones staan de Thugs of Wurgers uit midden-India. In de jaren twintig van de negentiende eeuw begon William Sleeman, in dienst van de Britse Oostindische Compagnie, zich systematisch te interesseren voor bepaalde verhalen over roofmoorden die anders klonken dan gebruikelijk. Zijn onderzoek bracht hem tot de overtuiging dat hij een geheime broederschap op het spoor was gekomen die reizigers door wurging om het leven bracht als rituele offers aan de godin Kali. Sleemans kleinzoon meende later te kunnen vaststellen dat de Thugs eeuwenlang 40.000 slachtoffers per jaar hadden weten te maken, maar zekerder is dat er tussen 1826 en 1848 ongeveer 4500 personen wegens Thuggee werden berecht, waarvan er ruim 500 werden opgehangen. Het opzienbarende karakter van Sleemans ontdekking veroorzaakte een sensatie in Europa dank zij de geromantiseerde Confessions of a Thug van de hand van Philip Meadows Taylor (1839). Eugène Sue (1804-1857) maakte er prompt gebruik van in zijn roman Le Juif errant, die bij verschijning als feuilleton in le Constitutionnel in 1844-1845 de oplage van dit blad deed vervijfvoudigen. Dat kwam misschien vooral door de hoofdpersoon, de geslepen, spreekwoordelijke Jezuïet Rodin, die een protestants gezin van een oude erfenis poogde te beroven - het werk verscheen tijdens een nieuwe periode van opschudding rond de Societas Jesu - maar dat hij daarbij middels een Nederlandse koopman de Thugs nabij Batavia deed toeslaan, droeg ongetwijfeld aan de belangstelling bij.

Lees meer over de gebeurtenissen op Java (Pdf 128 Kb).
Bron: Eugène Sue, Le Juif errant: édition illustrée, Bruxelles: Société belge de Librairie Hauman et Ce, 1845, pp 75-95. (Signatuur: F721/138 fol).

top