IISG

Duitsland


Migranten, die nu eenmaal bijzondere behoefte aan bescherming hebben in een omgeving waarin hun legaliteit vaak omstreden is, richten overal ter wereld geregeld geheime genootschappen op. Tot de best onderzochte behoren de organisaties die in het tweede kwart van de negentiende eeuw in Parijs en Zwitserland door Duitse handwerkers in het leven zijn geroepen. Misschien de beroemdste daarvan ontstond toen de openbare Duitse Volksvereniging (Deutsche Volksverein) in Parijs zich in het voorjaar van 1834 omvormde tot de Bond van Ballingen (Bund der Geächteten), die zichzelf een Carbonari-achtige vorm gaf. De publicist Jacob Venedey (1805-1871), die in 1833 naar Frankrijk was uitgeweken, werd samen met de jurist Theodor Schuster de belangrijkste leider. Later trok hij zich uit radicale kringen terug, al stond hij in het Duitse parlement dat na de revolutie van 1848 in Frankfurt bijeenkwam, nog altijd aan de linkerzijde.

De leden van de Bond van Ballingen, die ook in enkele Duitse steden voet aan de grond kreeg, werden beïnvloed door het Franse communisme, dat teruggreep op de door Filippo Buonarroti geformuleerde ideeën van Gracchus Babeuf. De Duitse Volksvereniging had begin 1834 al een brochure vertaald waarin Charles Teste, een van Buonarroti's medewerkers, de uit de Franse Revolutie stammende 'rechten van de mens en de burger' op eigen wijze had weergegeven. Deze tekst zou samen met de vrijwel tegelijkertijd gepubliceerde Geloofsbelijdenis van een balling het politieke programma van de geheime organisatie vormen. Na enkele jaren scheurde de Bond van Ballingen en gingen de meeste leden over naar de nieuwe Bond van Rechtvaardigen (Bund der Gerechten), waaruit in 1847 de Communistenbond (Bund der Kommunisten) ontstond.

Lees ook het programma van de Bond van Ballingen (Pdf 1,4 Mb).
Bron: [Charles Teste], Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, en [NN], Glaubensbekenntniss eines Geächteten, [Paris: Deutsche Volksverein, 1834].
(Signatuur: D1084/5A K). Deze brochures zijn met andere samengebonden in een band, die met de rugtitel Politische Schriften deel uitmaakte van de bibliotheek van de Communistische Arbeiterbildungsverein in Londen.

>> Of bekijk een aantal bijzondere uitgaven van het Communistisch Manifest.

top