IISH

Henri Mandel
Henri Mandel
Photo on a certificate issued by 'Onafhankelijke Patriottische Groep Vrank en Vrij',
1944

Read the document .pdf
Henri Mandel papers:
inventary number 32
top