IISG

HBB
W.A. van de Walle, ontwerp voor het Troelstra-oord, 1927. ca. 50 x 102 cm. De letters HBB zijn de afkorting van de Haagse Bestuurdersbond, die de serie ramen van 1927 financierde.
top