IISG

NVV
W.A. van de Walle, ontwerp voor het Troelstra-oord, 1927. ca. 50 x 102 cm. De letters NVV staan voor het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
top