IISG

Het maken van behangselpapier in de Pruikentijd
W.A. van de Walle, ontwerp voor het Troelstra-oord, 1930. ca. 55 x 112 cm.
top