IISG

Vrijheid en Organisatie tijdens de Franse Revolutie.
W.A. van de Walle, ontwerp voor het Troelstra-oord, 1930. ca. 56 x 210 cm.
top