USTE

Türk göçmen işçileri

Amsterdam’da bir Türk inşaat işçisi
İbrahim Görmez Amsterdam Üniversitesi’nin Roetersstraat’taki kompleksinin inşaatında çalışırken. (1965)
Koleksiyon:
İ. Görmez, 13
top