IISG

Zusters uit Suriname

Aankomst in Amsterdam
Aankomst van de eerste geworven groep Surinaamse leerling-verpleegsters op de KNSM-kade in Amsterdam, 25 februari 1957. In het midden (met bontjas) zuster De Wilde van het psychiatrisch ziekenhuis Maasoord, die haar leerlingen komt afhalen. Uiterst links Delfi Baal, die een jaar eerder in Maasoord was komen werken.
Collectie:
I. van Driel-Sjiew-A-Joen
, 13
top