Antifascisme en antiracisme
SAVRZ053 Doos 1-5
60 centimeter
(SAVRZ053 Doos 001 Map 1.1)
Materiaal
interview uit Nederland; krantenknipsels uit Nederland; correspondentie uit Nederland; lay out uit Nederland; notulen uit Nederland; pamfletten uit Marocco, Nederland en Turkije; persberichten uit Nederland; adres of petitie uit Nederland; stickers uit Nederland en Turkije.
Periode
1986
Trefwoorden
anti-fascisme, blokkades, demonstraties, racismebestrijding
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Bouman, Ema; Duinmeijer, Kerwin; Kersting, mr. Henk G.; Krüger, Anna; Lintjens, Ellen; Prakken, mr. Ties; Sarucco, M.R.; Scheren, Jos; Thijn, Ed van
Organisaties
ANJV; Anne Frankstichting; Anti-fascisme Comité de Pijp; CPN-distrikt Amsterdam; Centrumpartij; Comité Geen fascisten in de deelraad; Initiatiefkomitee Nooit Meer Kollaboratie; Komitee Geen fascisten in de raad; Nederlandse Politiebond; Platform democratische organisaties buitenlandse arbeiders; Regenboogoverleg; Stad, Radio Amsterdam; Stichting Anti Mensjewieken in Nederland; Vrankrijk; advokatenkollektief Amsterdam Noord
Opmerkingen
Onder de leus: "Installeren is collaboreren" werd op 29 april 1986 het oude stadhuis in de Amsterdamse binnenstad een dag lang massaal geblokkeerd om de installatie tegen te gaan van het nieuwe gemeenteraadslid van de Centrumpartij Ema Bouman. In het geniep echter werd mevrouw Bouman 's morgens vroeg om 5.45 uur door de politie het stadhuis binnengebracht; dit feit werd pas laat op de dag bekend voor de demonstranten op straat. Na het bekend worden van de installatie van mevrouw Bouman was het met de terughoudendheid van de politie snel gedaan. Het massaal maken van lawaai door de woedende demonstranten was voldoende om op de bekende manier - met stillen en dergelijke -- op te treden. Aan het begin van de middag kwam de eerste editie van Het Parool uit met sensationeel voorpaginanieuws: "Rellen bij installatie", toen er nog geen rel was te bekennen. Door provocerend optreden vooral door stillen, die demonstranten probeerden te arresteren, die flink lawaai maakten door op buizen en containers te trommelen, is in de loop van de middag die rellerige sfeer wel ontstaan. Mensen werden gearresteerd die zich niet wilden verwijderen, de eerste stenen vlogen door de lucht. Er werd met traangas geschoten en busjes van de ME rukten op. Tegen het eind van de middag werden charges uitgevoerd om de demonstranten definitief rondom het stadhuis te verwijderen. Het verhaal van Het Parool moest kloppen...In deze map bevindt zich ook veel materiaal over de rol van burgemeester Van Thijn en van de politieke partijen bij de installatie van CP-lid Emma Bouman.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 1.2)
Materiaal
krantenknipsels uit Nederland.
Periode
1986
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Bouman, Ema
Organisaties
Komitee Geen fascisten in de raad; gemeenteraad Amsterdam
(SAVRZ053 Doos 001 Map 2.1)
Materiaal
gerechtelijke stukken, correspondentie, pamfletten uit Nederland.
Periode
1986 en 1990
Trefwoorden
openbaarheid raadsvergaderingen, racismebestrijding
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Berg, Leen van den; Biesen, Phon van den; Echteld, Kenneth W.; Linden, Peter van (Fabiola); Lintjens, Ellen; Mulder, dr. A.; Prakken, mr. Ties; Thijn, Ed van
Organisaties
Anne Frankstichting; Arrondissementsrechtbank te Amsterdam; Gerechtshof (Amsterdam); Komitee Geen fascisten in de raad; Werkgroep Amsterdam tegen racisme
Opmerkingen
De pleitnotitie van Phon van den Biesen voor de rechtbank in Amsterdam vat de gang van zaken rond het Komitee Geen fascisten in de raad, rondom de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de blokkade op 29 april enzovoorts helder en bondig samen. - De verschillende rechtszaken tegen de burgemeester van Amsterdam gaan erom dat aan bepaalde actievoerders de toegang tot openbare raadsvergaderingen werd geweigerd, omdat zij zouden hebben deelgenomen aan "ordeverstoringen" in eerdere raadszittingen.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 2.2)
Materiaal
correspondentie, manuscripten uit Nederland.
Periode
1986
Trefwoorden
openbaarheid raadsvergaderingen, politieoptreden
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Groot, Everdine de; Pinkster, mr. Antonietta P.L.; Thijn, Ed van
Organisaties
Komitee Geen fascisten in de raad; advokatenkollektief Amsterdam Noord
(SAVRZ053 Doos 001 Map 2.3)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1986
Trefwoorden
manifestaties
Geografisch onderwerp
Nederland: Rotterdam
Organisaties
Komitee Geen fascisten in de raad
(SAVRZ053 Doos 001 Map 2.4)
Materiaal
pamfletten uit Marocco, Nederland en Turkije.
Periode
1991
Trefwoorden
anti-fascisme, anti-racisme, manifestaties
Geografisch onderwerp
Nederland: Haarlem
Personen
Elsthout, Wim; Graman, Yge; Plas, Richard van der
Organisaties
Centrumdemocraten; Tictic
(SAVRZ053 Doos 001 Map 2.5)
Materiaal
krantenknipsels uit Nederland; pamfletten uit Marocco en Nederland.
Periode
1986-1988
Trefwoorden
moord, politieoptreden, racisme, razzia's
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag: Nieuwegein: Utrecht: Zeist
Personen
Gorrison, Ludwig; Neus, Guno; Pravar, Johan; Touzani, Ahmed; Verrips, Anton
Organisaties
Beweging van Surinaams Links (BSL); KMAN (Amsterdam); Komitee Migranten tegen Politiegeweld; Surinaamse Arbeiders en Werklozen Organisatie (SAWO)
(SAVRZ053 Doos 001 Map 2.6)
Materiaal
interview, krantenknipsels, pamfletten, poezie, publicaties, tentoonstellingen uit Nederland.
Periode
1983-1996
Trefwoorden
moord, racisme
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Di, Maurice; Duinmeijer, Kerwin; Nico B.; Poyé, Michael
Organisaties
Affra-Meldkamer; Anti-racisme comité; Bewonersgroep van Boetzelaerstraat, Groen van Prinstererstraat; Comité buurtbewoners tegen racisme, fascisme en vreemdelingenhaat; Jongeren Front Nederland (JFN); Komitee Tan mem re Kerwin; Mokum Skins; Rioolrat; Srefidensie galerie; Staatsradio; Vrienden van Kerwin; Welsuria; Woongroep Staatsliedenbuurt; kraakgroep Haarlemmerbuurt
Opmerkingen
Zie wat betreft de achtergronden van Nico B., die Kerwin Duinmeijer op 20 augustus 1983 heeft neergestoken, ook savrz053/Box 001/Map 4.1: dossier over Michael Poyé, die in september 1986 in Hilversum door een groepje skinheads met messteken om het leven werd gebracht. Uit dat dossier over Poyé blijkt dat Nico B. wel degelijk uit racistische motieven handelde, zoals onder meer uit enige door hem geschreven brieven blijkt.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 2.7)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1983
Geografisch onderwerp
Nederland: Nijmegen
Personen
Peeters, Chris
Organisaties
Centrumpartij; Comite van Waakzaamheid tegen Fascisme; Nederlandse Volksunie (NVU); PSP
(SAVRZ053 Doos 001 Map 2.8)
Materiaal
foto's, publicaties, tentoonstellingen uit Nederland.
Periode
1983
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Verenigd Verzet 1940-1945
(SAVRZ053 Doos 001 Map 3.1)
Materiaal
tijdschriftartikelen uit Nederland; notulen uit Nederland; pamfletten uit Marocco en Nederland; persberichten uit Nederland.
Periode
1980-1988
Trefwoorden
anti-fascisme, anti-racisme, buurtvergadering
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam=Indische Buurt=Oosterparkbuurt=Spaarndammerbuurt=Staatsliedenbuurt=Vondelpark/Concertgebouwbuurt(VPC-buurt)
Personen
Böhl, Herman de Liagre; Posthumus, Peter
Organisaties
Affra-Meldkamer; Amicales; Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV); Anti-fascisme Komitee Oosterpark; Anti-fascisme werkgroep Spaarndammerbuurt; Anti-racisme comité; Buurtcomité 'Ruyschstraat 21 Dicht'; Buurtcomité Buurtbewo(o)n(st)ers tegen racisme en vreemdelingenhaat; Centrumpartij; Comité buurtbewoners tegen racisme, fascisme en vreemdelingenhaat; Komitee buurtbewoners tegen racisme en vreemdelingenhaat, Staatslieden-Hugo de Grootbuurt; Komitee van Waakzaamheid Oud-West; Komité van Waakzaamheid tegen fascisme en racisme in de VPC; NTAV (Nationaal Turkse Arbeiders Vereniging); Nederlandse Volksunie (NVU); Oud Strijders Legioen (OSL); Staatkundige Federatie; Viking-Jeugd; Waarheid-kollektief Staatslieden-Hugo de Groot; Wijkcentrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt; Wijkopbouworgaan Oosterpark; wijkcentrum Ceintuur
(SAVRZ053 Doos 001 Map 3.2)
Materiaal
manuscripten uit Nederland.
Periode
1984
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Opmerkingen
Onder het eigen circuit worden de "kraakkassen" van de buurten, de kraakcafé's en -restaurants en de kraakbedrijfjes verstaan; in deze schets voor de te maken brochure een opsomming van deze bedrijfjes en 'niet-officiële' instanties.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 3.3)
Materiaal
manuscripten, pamfletten, persberichten uit Nederland.
Periode
1986-1987
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Dordrecht: Kedichem
Organisaties
Arrondissementsrechtbank Dordrecht; Centrumdemocraten; Centrumpartij; Komitee Geen fascisten in de raad
Opmerkingen
Zie voor Kedichem ook savrz053/doos 001/map 3.4; map 3.7 en map 4.7.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 3.4)
Materiaal
correspondentie, proces-verbaal politieverhoor uit Nederland.
Periode
1986
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Kedichem: Leerdam
Personen
Korvinus, mr. C.F.
Organisaties
Centrumdemocraten; Centrumpartij; Gemeentepolitie Leerdam
Opmerkingen
Dit dossier is niet openbaar. Voor inzage contact opnemen met het Staatsarchief. Zie voor Kedichem ook savrz053/doos 001/map 3.3; map 3.7 en map 4.7.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 3.5)
Materiaal
Nota's en notities uit Nederland.
Periode
1983
Trefwoorden
racisme
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Centrumpartij; Commando Paul Klomp; Nederlandse Volksunie (NVU); Nibelungen-Pers; gemeente Amsterdam, college van burgemeester en wethouders
Opmerkingen
Deze nota bevat onder meer een selectie van een aantal gebeurtenissen in het jaar 1982, die hun oorzaak vinden in het optreden van racistische organisaties en groeperingen.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 3.6)
Geografisch onderwerp
Nederland: Arnhem, Nijmgen , Wageningen
Opmerkingen
Publicatie van een lokale antifa club.
(SAVRZ053 Doos 005 Map 4.1)
Materiaal
flyer, Nota's en notities, pamfletten, programmagegevens, stickers uit Nederland.
Periode
1982-1995
Geografisch onderwerp
Nederland
Personen
Gerritsma, Gerrit; Vierling, drs. A.J.C.
Organisaties
Aktiefront Nationaal Socialisten (ANS); Amsterdams initiatief tegen fascisme, rascisme en antisemitisme; Centrumdemocraten; Centrumpartij '86; Feyenoord; Nederlandse Volksunie (NVU); SA-Storm Enschede; SWOCI; Strijdgroep Michael Kühnen
Opmerkingen
Deze map bevat o.a. de volgende twee brochures: Subsidie voor terreur - Links geweld in Nederland (o.a. over Alerta) en Antifa-Noord, de huurlingen van het FAK (relaas van een linkse prive militie) .
(SAVRZ053 Doos 001 Map 3.7)
Materiaal
tijdschriftartikelen, interview, krantenknipsels, kopij uit Nederland.
Periode
1996
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Kedichem
Personen
Brekveld, Eelco; Giessen, Theo van der; Lieshout, Jack van; Lubbers, Eveline; Luchteling, Victor; Oorzetter, Dirk; Sanders, Stephan; Zwaap, René
Organisaties
Groene Amsterdammer; HP-De Tijd; Jansen & Janssen; NRC-Handelsblad; Volkskrant, de
Opmerkingen
Zie voor Kedichem ook savrz053/doos 001/map 3.3; map 3.4; en map 4.7.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 4.1)
Materiaal
tijdschriftartikelen, foto's, krantenknipsels, correspondentie, pamfletten, proces-verbaal politieverhoor uit Nederland.
Periode
1986-1987
Trefwoorden
fascisme, moord, racisme, skinheads
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Hilversum
Personen
Duinmeijer, Kerwin; Frankie K.; Grind, Martin van de; Nico B.; Poyé, Michael
Organisaties
Gemeentepolitie Hilversum; Jongeren Front Nederland (JFN); Koördinerende Onderzoeksgroep tegen Rascisme en Fascisme (KORF); Nederlandse Volksunie (NVU); Nieuwe Revue, de (per)
Opmerkingen
In deze map een dossier over Frankie K., de dader van de moord in september 1986 op Michael Poyé, en over Nico B., die in augustus 1983 Kerwin Duinmeijer doodstak; uit dit dossier blijkt onder meer dat Frank K. en Nico B. bevriend waren en vol overtuiging het fascistische gedachtengoed aanhingen.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 4.2)
Materiaal
tijdschriftartikelen, publicaties uit Nederland.
Periode
1983-1985
Trefwoorden
fascisme, mannelijkheid, neofascisme, neonazi's
Geografisch onderwerp
Nederland
Personen
Glimmerveen, Joop
Organisaties
Anti-fascisme Komitee SKW; Bluf! (per); Centrumpartij; Humanistische Partij; Nederlandse Volksunie (NVU)
Opmerkingen
Onder meer "De weke onderbuik van het fascisme" over het thema mannelijkheid en geweld door het Anti-fascisme komitee Sociaal Kulturele Wetenschappen (Amsterdam, april 1983); en een overdruk van een lang artikel uit de Bluf! van 25 juli 1985 over de Humanistische Partij; de schrijvers van dit stuk wisten in die secte te infiltreren en zodoende materiaal te verzamelen.
(SAVRZ053 Doos 001 Map 4.3)
Materiaal
programmagegevens, publicaties uit Nederland.
Periode
1987
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Biesen, Phon van den; Boeyen, Frank; Fabiola; Kattenburg, Frankie; Poyé, Carol; Roemer, Astrid
(SAVRZ053 Doos 001 Map 4.4)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1984
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Centrumpartij; Verzet (per); Woongroep Staatsliedenbuurt; gezamenlijke kraakgroepen van Amsterdam
(SAVRZ053 Doos 001 Map 4.5)
Materiaal
pamfletten uit Nederland en Turkije; persberichten uit Nederland.
Periode
1984
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam=Staatsliedenbuurt
Organisaties
Grijze Wolven; Turks Kultureel Centrum (TKC); Turkse Demokratiese Vereniging in Nederland (HTDB)
(SAVRZ053 Doos 001 Map 4.6)
Materiaal
notulen uit Nederland; pamfletten uit Nederland en Turkije.
Periode
1986
Trefwoorden
demonstraties, legitimatieplicht, vreemdelingenbeleid
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Utrecht
Organisaties
Platform democratische organisaties buitenlandse arbeiders
(SAVRZ053 Doos 001 Map 4.7)
Materiaal
tijdschriftartikelen, foto's, gerechtelijke stukken, correspondentie, proces-verbaal politieverhoor uit Nederland.
Periode
1986-1988
Trefwoorden
huiszoeking
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Dordrecht: Kedichem
Personen
Daele, Els van; Toorenspits, C.
Organisaties
Advokatenkollektief Rotterdam; Arrondissementsrechtbank Dordrecht; Centrumdemocraten; Centrumpartij; Gemeentepolitie Leerdam; Gerechtshof Den Haag; Zwarte, de (per)
Opmerkingen
Els van Daele werd ruim een week na Kedichem - op 8 april 1986 - gearresteerd bij een zwaaiactie in Dordrecht; vier aldaar aanwezige rechercheurs in burger herkenden haar op grond van foto's, die door Telegraaf-fotograaf C. Toorenspits gedurende de actie in Kedichem waren gemaakt. Pikant is dat Toorenspits samen met Eelco Brekveld naar Kedichem is gereden. De uitgebreide serie foto's, die Toorenspits tijdens de actie in Kedichem met zijn motordrive heeft geschoten, heeft hij enige dagen later op gerechterlijk bevel aan de politie afgestaan; deze foto's hebben een grote rol gespeeld als bewijsmateriaal bij het politieonderzoek en het daarop volgende proces. Inmiddels is zonneklaar dat in Kedichem geen molotovcocktails zijn gebruikt. Zie voor Kedichem ook savrz053/doos 001/map 3.3; map 3.4 en map 3.7.
Op dit dossier rust een embargo. Voor inzage neme men contact op met het Staatsarchief
(SAVRZ053 Doos 002 Map 1.1)
Materiaal
correspondentie uit Duitsland en Nederland; pamfletten uit Nederland.
Periode
1993
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Moreel, Bas
Organisaties
AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam)
( SAVRZ053 Doos 002 Map 1.2)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1993-1994
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam)
Opmerkingen
Van de AFAA Nieuwsbrief de nrs 1-4 (van zomer '93 t/m feb '94).
(SAVRZ053 Doos 002 Map 1.3)
Materiaal
adresgegevens uit Internationaal en Nederland; publicaties uit Internationaal en Nederland.
Periode
1993-1997
Trefwoorden
anti-fascisme, netwerk
Geografisch onderwerp
Europa; Nederland: Amsterdam
Organisaties
United for Intercultural Action
Opmerkingen
Van het zeer uitgebreide engelstalige Europees Adressenboek tegen Racisme en Fascisme bevinden zich in deze map de edities van 1993, 1994, 1996 en 1997.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 1.4)
Materiaal
computer prints, flyer, pamfletten, publicaties uit Nederland.
Periode
1993-1995
Geografisch onderwerp
Duitsland: Berlijn; Nederland: Amsterdam: Groningen
Personen
Kaindl, Gerhard
Organisaties
Antifa-berichten; Autonome Antifa-Amsterdam; Newsdesk; Vertaalcel Marinus v.d. Lubbe
Opmerkingen
In deze map ook een brochure over het zogenaamde "Kaindl"-proces, dat zich najaar 1994 in Berlijn afspeelt; de titel van de brochure luidt: 'Stop criminalisering van antifascisten/tes'.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 1.5)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1998
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Utrecht
Organisaties
Internationale Socialisten; Samen
Opmerkingen
Samen = Scholieren en Studenten Samen Tegen Racisme en Fascisme.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 2.2)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1998
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
Alert! (per); Anti-fascistische Aktie Utrecht; KAFKA
(SAVRZ053 Doos 002 Map 2.3)
Materiaal
publicatie
Periode
1986
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
Fascisme Onderzoeks Kollektief (FOK)
(SAVRZ053 Doos 002 Map 2.4)
Materiaal
tijdschriften uit Internationaal en Nederland.
Periode
1992-1995
Geografisch onderwerp
Europa; Nederland
Organisaties
Dwars-Antifa
Opmerkingen
Anti-fascist Info is an English language information-bulletin, produced by various European Antifa-groups. In deze map nr. 1 (sep 92), nr. 2 (oct 92), en nr. 5 (jan 93). Later verandert de naam in Anti-Fascist Infos, waarvan in deze map de nrs 4 (jan 94), 17 (nov 94) en 19 (feb 95).
(SAVRZ053 Doos 002 Map 2.5)
Materiaal
correspondentie uit Duitsland en Nederland; pamfletten uit Marocco en Nederland; adres of petitie uit Nederland.
Periode
1987-1988
Trefwoorden
blokkades, manifestaties
Geografisch onderwerp
Duitsland; Nederland: Amsterdam
Personen
Breedveld, Nel; Stigt, André van; Thijn, Ed van
Organisaties
Aktiecomité Zeeheldenbuurt; Amicales; KMAN; Vrankrijk; Wijkcentrum De Gouden Reael
(SAVRZ053 Doos 002 Map 2.6)
Materiaal
pamfletten, publicaties uit Nederland.
Periode
1984-1996
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
Fascisme Onderzoeks Kollektief (FOK); Realisten Nederland
Opmerkingen
In deze map onder meer:"Het ABC voor huurlingen", "Wegwijzer door rechts Nederland" en "Jaaroverzicht 1995, extreem-rechts in Nederland" (FOK-dossier 11).
(SAVRZ053 Doos 002 Map 2.7)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1991
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Atak jongerencentrum; NN (per); Type-O-Negative; Vrankrijk
(SAVRZ053 Doos 002 Map 2.8)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1996
Trefwoorden
racismebestrijding
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam=Amsterdam Zuidoost
Organisaties
Stadsdeel Zuidoost
Opmerkingen
De leden van dit comité zetten zich in voor een Sinterklaasfeest zónder de racistische "neger"knecht Zwarte Piet.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 2.9)
Materiaal
krantenknipsels uit Nederland; pamfletten uit Duitsland en Nederland; persberichten uit Duitsland.
Periode
1992-1993
Trefwoorden
moord, skinheads
Geografisch onderwerp
Duitsland: Berlijn; Nederland
Personen
Meier, Silvio
Organisaties
Vertaalcel Marinus v.d. Lubbe
(SAVRZ053 Doos 002 Map 4.8)
Materiaal
notulen uit Nederland; pamfletten uit Marocco, Nederland en Turkije; publicaties uit Nederland.
Periode
1983-1988
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Affra (Anti Fascisties FRont Amsterdam); Affra-Meldkamer
(SAVRZ053 Doos 002 Map 3.10)
Materiaal
informatiefolder/-stencil, pamfletten, tijdschriften uit Nederland.
Periode
1997-1999
Geografisch onderwerp
Nederland: Utrecht
Organisaties
Kurf; Kurf Nieuwsbrief
(SAVRZ053 Doos 002 Map 4.6)
Materiaal
pamfletten, publicaties uit Nederland.
Periode
1993
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Nijmegen
Personen
Duinmeijer, Kerwin; Frankie K.; Nico B.; Poyé, Michael
Organisaties
AFA-LS (Landelijk Secretariaat); KAFKA
Opmerkingen
In deze publicatie onder andere gegegens over Nico Bodemeyer (de moordenaar van Kerwin Duinmeijer) en Frankie Kattenburg (de moordenaar van Michael Poyé.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 4.7)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1940-1985
Geografisch onderwerp
Nederland
Personen
Duinmeijer, Kerwin; Nico B.
Organisaties
Anne Frankstichting; Parool, het; Trouw; Vrij Nederland; Waarheid, de
Opmerkingen
De Verzetskrant, een eenmalige uitgave in 1985 van Trouw, het Parool, Vrij Nederland en de Waarheid geeft in een aantal artikelen een overzicht van verzet in Nederland vanaf 1940 tot aan 1985. Een bijlage van Vrij Nederland: "Bij ons in Holland", van 30 juni 1984, geeft een kroniek van een jaar racisme en fascisme in Nederland.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 3.4)
Materiaal
discussiestukken, publicaties uit Nederland.
Periode
1991-1992
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
AFA (Anti-Fascistische Aktie); Dwars-Antifa; Lafo (Landelijk Antifascisten Overleg)
(SAVRZ053 Doos 002 Map 3.5)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1988-1989
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Organisaties
Kitskedin (per)
Opmerkingen
Een groep jongelui onderneemt actie om een flink aantal in Groningen op muren e.d. aangebrachte hakenkruizen en andere nazisymbolen over te verven en ook posters te plakken met de tekst: "Nazis verpisst euch, fuck off!". Zij worden door de politie opgepakt en een rechtszaak volgt.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 3.6)
Materiaal
tijdschriftartikelen, correspondentie, pamfletten, publicaties uit Nederland.
Periode
1987
Trefwoorden
blokkades, crisispolitiek, demonstraties
Geografisch onderwerp
Nederland: Den Haag{Blauwe Aanslag}: Haarlem
Personen
Berg, Leen van den; Durruti, Buenaventura; Hoogduin, Ton
Organisaties
AKU; Anti-fascisme Groep Oost; Centrumdemocraten; Geef fascisme en racisme geen kans; Groep Internationale Socialisten; Hagenezen tegen fascisme; Kargadoor; Zwarte, de (per)
Opmerkingen
Het betreft hier pamfletten over een landelijke tegendemonstratie tegen de Centrumdemocraten in Haarlem, en daarop aansluitend een demonstratie tegen de crisispolitiek in Den Haag, allebei op zaterdag 19 september 1987. De anti-crisisdemo in Den Haag loopt uit de hand en leidt tot het "beleg van de Blauwe Aanslag". De demonstranten, die naar het grote woon/werkpand "De Blauwe Aanslag" waren gevlucht om het tegen hen gerichte geweld op straat door extreem-rechtse figuren en disco's te ontvluchten, kwamen daar de eerste dagen niet meer weg, omdat het pand belegerd werd door voetbalsupporters en fascisten. De bedreigingen en aanvallen tegen De Blauwe Aanslag zijn vijf dagen en nachten doorgegaan. Verder een aantal pamfletten over de landelijke antifascistische demonstratie die op 17 oktober in Den Haag plaatsvond.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 3.7)
Materiaal
krantenknipsels, correspondentie, pamfletten, strips uit Nederland.
Periode
1994
Trefwoorden
anti-monarchie
Geografisch onderwerp
Nederland: Nieuwersluis
Personen
Jurrema, Frans Rein; Koningin Beatrix; Prins Bernhard; Prins Claus; Prins Willem-Alexander; Romkema, Arend
Organisaties
Romkema's Antifascistiese Federatie (R.A.F.)
(SAVRZ053 Doos 002 Map 3.8)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1990-1994
Trefwoorden
antillianen, discriminatie, gastarbeid, joden, marokkanen, minderheden, molukkers, surinamers, turken
Geografisch onderwerp
Duitsland: Berlijn; Nederland: Rotterdam
Personen
Janmaat
Organisaties
ARIC (Anti Racisme Informatie Centrum); Centrumdemocraten; Fascisme Onderzoek Kollektief (FOK); Radar
Opmerkingen
In deze map twee publicaties: "Antirassismusinitiativen in den Niederlanden", R'dam/Berlijn 1990 (met onder meer een uitgebreide chronologie over etnische minderheden in Nederland, die loopt van 1911 - toen hier de eerste Chinezen arriveerden - tot aan 1981); en de samen met het FOK samengestelde reader "Extreem-rechts in Nederland", Rotterdam 1994.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 3.9)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1993
Geografisch onderwerp
Nederland: Rotterdam
Organisaties
Phoenix
(SAVRZ053 Doos 002 Map 4.1)
Materiaal
flyer uit Nederland; krantenknipsels uit Nederland; pamfletten uit Duitsland en Nederland; stickers uit Nederland; getikte teksten uit Nederland.
Periode
1967-2000
Trefwoorden
demonstraties
Geografisch onderwerp
België: Diksmuide: Gent; Nederland: Amsterdam: Castricum: Den Haag: Groningen: Hoek van Holland: Leerdam: Rotterdam: Uggelen
Personen
Beckman, Morris; Gümüs, familie; Haan, Frank de; Homan, Eite; Haider, Jorg;
Organisaties
AFAA Anti Fascististiese Aktie Amsterdam; Aktiefront Nationaal Socialisten (A.N.S.); Amsterdams initiatief tegen fascisme, rascisme en antisemitisme; CP '86; Centrumdemocraten; FAFK; KMAN (Amsterdam); Kurf; LOSON (strijdorganisatie van Surinamers in Nederland); Phoenix; Realisten Nederland; Risk; Sharp; Type-O-Negative; United for Intercultural Action; Verzet (per); Zado
Opmerkingen
Uit deze map Diversen met een oneindige veelheid aan groepjes in Nederland zijn niet alle organisaties en steden ontsloten. Tevens gegevens van de voorbereidingen van de verhindering van een congres van CP'86. (Zie voor Antifa diversen vanaf 2001 SAVRZ053 Doos 005 map 3.1)
(SAVRZ053 Doos 005 Map 3.1)
Materiaal
tijdschrift, pamfletten, flyer, stickers, ansichtkaart uit Nederland
Periode
2001-
Personen
Singer, Peter; Dewinter, Filip
Opmerkingen
Voor ‘Antifa diversen’ vóór 2001 zie SAVRZ053 Doos 002 Map 4.1
(SAVRZ053 Doos 002 Map 4.2)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1986
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Duinmeijer, Kerwin
Organisaties
Scholierencomité voor Vrede en Anti-fascisme
(SAVRZ053 Doos 002 Map 4.3)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1992
Geografisch onderwerp
Nederland: Groningen
Organisaties
Anti Fascisme Nieuwsbrief; Anti Fascisme Overleg (AFO)
Opmerkingen
In deze map nrs 8 en 9 uit 1992.
(SAVRZ053 Doos 002 Map 4.4)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1982
Trefwoorden
dreigbrief
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Bonairestraat 34 & 38}
Organisaties
Centrumpartij
(SAVRZ053 Doos 002 Map 4.5)
Materiaal
pamfletten uit Nederland.
Periode
1983-1984
Geografisch onderwerp
Nederland: Aardenburg
Organisaties
Zeeuwsvlaamse Anti-fascisten (ZAF)
(SAVRZ053 Doos 003 Map 1.1)
Materiaal
adresgegevens, briefkaarten, discussiestukken, flyer, informatiefolder/-stencil, correspondentie, pamfletten, persberichten, publicaties, stickers uit Nederland.
Periode
1992-1998
Trefwoorden
demonstratievrijheid, extreem-rechts
Geografisch onderwerp
Nederland: Delft: Hoek van Holland: Krommenie: Nijmegen: Rotterdam: Utrecht: Zwolle
Personen
Freling, Martijn; Pyt
Organisaties
AFA-LS (Landelijk Secretariaat); AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam); Antifa-Leeuwarden; Centrumdemocraten; Centrumpartij '86; DIDF; Fascisme Onderzoek Kollektief (FOK); Groep Internationale Socialisten; Grote Weiver; KAFKA; No Remorse; Voorpost
Opmerkingen
Met onder meer een knipselkrant over de door burgemeester Franssen toegestane demonstratie van de Centrumdemocraten op 24 februari 1996 in Zwolle, die uiteraard gepaard ging met een grote tegendemonstratie. Verder in deze map een uitgebreide lijst, opgesteld in januari 1994 in de vorm van een persbericht, van kandidaten van CD, CP'86 en andere obscure partijen met achtergrondinfo over bepaalde personen. Lang niet alle in deze map voorkomende personen en organisaties zijn in deze record opgenomen.
(SAVRZ053 Doos 003 Map 2.1)
Materiaal
flyer, informatiefolder/-stencil, lay out, pamfletten, persberichten, tijdschriften, publicaties uit Nederland.
Periode
1993-1998
Trefwoorden
extreem-rechts
Geografisch onderwerp
Duitsland: Leipzig; Nederland: Amersfoort: Amsterdam: Groningen: Hoorn: Kedichem: Leeuwarden: Leiden: Lisse: Nijmegen: Oldenzaal: Rotterdam: Utrecht: Zwolle
Personen
Kraaijer, Paul; Rick
Organisaties
AFA-Eindhoven; AFA-Hoorn; AFA-LS (Landelijk Secretariaat); AFA-Rotterdam; AFA-Zwolle; Antifa Travel; Antifa-Leeuwarden; Arcoo; Assata; CP '86; Centrumdemocraten; Kurf; Newsdesk; Platform Anti Fascisme Assen. AFA-Nieuwsbrief Groningen nr 9 en 10.
(SAVRZ053 Doos 005 Map 3.2)
Materiaal
pamfletten, flyer, stickers, oproepen uit Nederland
Periode
2001-
Opmerkingen
voor ‘anti-fascistische aktie diverse steden’ vóór 2000 zie SAVRZ053 Doos 003 Map 2.1
(SAVRZ053 Doos 005 Map 3.3)
Materiaal
tijdschrift
Periode
2000-
Organisaties
Anti-Fascistische Aktie Nijmegen
Opmerkingen
De collectie is niet compleet.
(SAVRZ053 Doos 003 Map 2.2)
Materiaal
pamfletten, getikte teksten uit Nederland.
Periode
1994
Trefwoorden
politieke partijen
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Bakker, Henk
Organisaties
LA '92
Opmerkingen
De partij van Henk Bakker voor een "leefbaar Amsterdam".
(SAVRZ053 Doos 003 Map 2.3)
Materiaal
adresgegevens, discussiestukken uit Nederland.
Periode
1993-1994
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam); KAFKA; LAFA (Landelijke AFA-vergadering)
Opmerkingen
Op deze map ligt een embargo! U dient eerst kontakt op te nemen met het Staatsarchief alvorens deze map te raadplegen.
(SAVRZ053 Doos 003 Map 3.1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1995-1996
Geografisch onderwerp
Nederland: Zwolle
Opmerkingen
Van de AFA-Nieuwsbrief bevinden zich in deze map de nrs 1-11 (van april 95 t/m sep 96).
(SAVRZ053 Doos 003 Map 4.1)
Materiaal
flyer, informatiefolder/-stencil, krantenknipsels, correspondentie, lay out, manuscripten, pamfletten, persberichten, adres of petitie, publicaties uit Nederland.
Periode
1988-2000
Trefwoorden
extreem-rechts, skinheads
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam[Kattenburgerplein][Rapenburgerplein]{café Harry Mous}
Personen
Ebro, Tina; Hodenpijl, Freya; Kosto, Aad (o); Luysterburg, Danny; Veen, Alex van; Vlis, Michael van der; Winter, Flip de;
Organisaties
AFA (Anti-Fascistische Aktie); Autonoom Centrum; Centrumdemocraten; Centrumpartij '86; Comité De Grote Schoonmaak; ECO 2000; Komitee Kristallnachtherdenking; LOLA; Magenta; NN (per); Oikos; PRIE (Participating Refugees In Europe); Platform Antifascistische Actie; PvdA Amsterdam-Binnenstad; Solidariteitskomitee Oudwest; Stadsdeel Zeeburg; Stedelijk Platform tegen racisme en fascisme (SPRF); Van der Kroft; VolksNationalisten Nederland (VNN)
(SAVRZ053 Doos 004 Map 1.1)
Materiaal
tijdschriftartikelen, getikte teksten uit Nederland.
Periode
1993
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam{Vrankrijk}: Haarlem
Personen
Dam, Jeroen ten; Petra
Organisaties
AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam); Anti-Fascistische Aktie (AFA); Jansen & Janssen; NN (per)
Opmerkingen
Op dit dossier ligt een embargo! Alvorens dit archief te raadplegen wende men zich tot het StaatsArchief. Nooit is bewezen dat Petra een infiltrant is geweest; het omgekeerde - namelijk dat Petra géén infiltrant was - valt natuurlijk niet te bewijzen. Deze onfrisse affaire, opgeklopt uit een sfeer van wantrouwen en bonzendom, waardoor de scene in Amsterdam al sterk werd overheerst, heeft de kraakbeweging verder van binnenuit kapot gemaakt. Zie ook map AFA-Landelijk Notulen en de map AFA-Amsterdam Notulen (momenteel gesloten).
(SAVRZ053 Doos 004 Map 1.2)
Materiaal
correspondentie, pamfletten uit Nederland.
Periode
1993-1994
Trefwoorden
politieke partijen, verkiezingen
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam); Centrumdemocraten; Centrumpartij '86; Stadsdeel Buitenveldert; Stadsdeel De Pijp; Stadsdeel Oud-West; Stadsdeel Zeeburg; Stadsdeel Zuidoost
( SAVRZ053 Doos 004 Map 1.3)
Materiaal
publicaties uit Nederland.
Periode
1990-1996
Trefwoorden
extreem-rechts, huurlingen
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Rost van Tonningen, F.S.
Organisaties
Algemene Loterij Nederland; Fascisme Onderzoek Kollektief (FOK); NZAW
Opmerkingen
In deze map bevinden de volgende FOK-dossiers: "De oprichters van de NZAW" (nr 1, sep 90); "Jaaroverzicht 1990" -(nr 2, feb 91); "Vrije-markt organisaties in Nederland" (nr 3, aug 91);"De namenlijsten van F.S. Rost van Tonningen" (nr 4, okt 91); "Het ABC voor huurlingen" (nr 5, nov 91); "Register FOK-dossiers 1-5"; "Jaaroverzicht 1991" (nr 6, apr 92); "Van Lanschot of de opbrengst van de Algemene Loterij Nederland" (nr 7, okt 92); "Jaaroverzicht 1992" (nr 8, feb 93); "Jaaroverzicht 1995: extreem-rechts in Nederland" (nr 11, apr 96).
(SAVRZ053 Doos 004 Map 2.1)
Materiaal
discussiestukken, notulen, pamfletten uit Nederland.
Periode
1992-1996
Geografisch onderwerp
Nederland
Personen
Petra
Organisaties
AFA-LS (Landelijk Secretariaat); AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam); CP '86; Centrumdemocraten; KAFKA; Ummon
Opmerkingen
Op dit omvangrijke dossier ligt een embargo. Men neme kontakt op met het Staatsarchief.
(SAVRZ053 Doos 004 Map 3.1)
Materiaal
tijdschriftartikelen uit Duitsland; interview uit Nederland; notulen uit Nederland.
Periode
1992-1993
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Personen
Petra
Organisaties
AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam); KAFKA; LAFA (Landelijke AFA-vergadering); NN (per)
Opmerkingen
Op dit dossier ligt een embargo. Men wende zich tot het Staatsarchief.
(SAVRZ053 Doos 004 Map 3.2)
Materiaal
getikte teksten uit Nederland.
Periode
1993
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
AFA (Anti-Fascistische Aktie)
Opmerkingen
Op dit dossier ligt een embargo. Men wende zich tot het Staatsarchief.
(SAVRZ053 Doos 004 Map 3.3)
Materiaal
logboeken uit Nederland.
Periode
1993-1994
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam)
Opmerkingen
Op dit dossier ligt een embargo. Men wende zich tot het Staatsarchief.
(SAVRZ053 Doos 004 Map 3.4)
Materiaal
adresgegevens, pamfletten uit Nederland.
Periode
1993-1994
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
AFAA (Anti Fascististiese Aktie Amsterdam)
Opmerkingen
Op dit dossier ligt een embargo. Men wende zich tot het Staatsarchief.
(SAVRZ053 Doos 004 Map 4.1)
Materiaal
adresgegevens uit Nederland.
Periode
1993
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Veendam
Organisaties
AFA (Anti-Fascistische Aktie); Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
Opmerkingen
Op dit dossier ligt een embargo. Men wende zich tot het Staatsarchief.
(SAVRZ053 Doos 006 Map 1)
Materiaal
tijdschriften uit Nederland.
Periode
1997-1999
Geografisch onderwerp
Nederland: Utrecht
Organisaties
AFA-LS (Landelijk Secretariaat); Alert! (per); Anti-Fascistische Actie Nederland
Opmerkingen
Van dit tijdschrift de volgende nummers: nr 1 (nov 97), nr 2 (feb 98), nr 2 (april '98), nr 3 (zomer '98), nr 4 (sep 98), nr 5 (okt-nov '98), nr 1 (voorjaar '99) nr 2 (zomer 99) nr 3 (najaar 1999) nr 1 (zomer 2000), nr 2 (winter 2000), nr 3 (herfst 2001), nr 1 (maart/april 2004), nr 3 (oktober 2005).
(SAVRZ053 Doos 005 Map 1.2)
Materiaal
pamfletten, tijdschriften uit Nederland.
Periode
1993-1999, 2002
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
KAFKA
Opmerkingen
Deze collectie is onvolledig.
(SAVRZ053 Doos 005 Map 4.1)
Materiaal
brochure uit Nederland.
Periode
1985-1990
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
Scholieren tegen racisme
(SAVRZ053 Doos 005 Map 5.1)
Materiaal
interviews uit Nederland.
Periode
1994
Geografisch onderwerp
Nederland: Leiden
Opmerkingen
(SAVRZ053 Doos 005 Map 5.2)
Materiaal
(open) brief en artikelen uit Nederland.
Periode
nov-dec 1991
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
Jongerencentrum ATAK; Vrankrijk; tijdschrift NN;
Opmerkingen
Open brief van medewerkers van Vrankrijk en NN naar aanleiding van geplande optreden van Type-O-Negative. Men beschuldigt de band van racisme. Optredens in Nederland worden afgelast.
(SAVRZ053 Doos 005 Map 4.2)
Materiaal
brochure uit Nederland.
Periode
juni 1998
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
KAFKA, Voorpost
Opmerkingen
Een verzameling artikelen.
(SAVRZ053 Doos 005 Map 4.3)
Materiaal
brochure uit Nederland.
Periode
1995
Geografisch onderwerp
Nederland
Organisaties
KAFKA, FOK, AFA, CD, CP '86
(SAVRZ053 Doos 005 Map 5.1)
Materiaal
diversen, pamfletten uit Nederland.
Periode
1980-2017
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam=Indische Buurt
Organisaties
Scholieren tegen fascisme en racisme; Februaristaking
(SAVRZ053 Doos 005 Map 5.3)
Materiaal
diversen, notulen, pamfletten uit Nederland.
Periode
1981-1982
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam=Vondelpark/Concertgebouwbuurt en Oud-West
Organisaties
OSL
(SAVRZ053 Doos 005 Map 5.4)
Materiaal
logboekgegevens uit Nederland.
Periode
22 september 2007
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam
Organisaties
NVB
Opmerkingen
Bijlage bij de Grachtenkrant nr. 661. Verslag van minuut op minuut vanuit ogen van de Mobiele Eenheid van het verloop van de demonstratie.
(SAVRZ053 Doos 005 Map 5.5)
Materiaal
diversen uit Nederland.
Periode
2015-2016
Geografisch onderwerp
Nederland: Amsterdam: Utrecht
Organisaties
Pegida
<% include "http://www.iisg.nl/scripts/lastupd.php?getlastmod=".getlastmod(); %>