Het kroningsoproer - 30 april 1980

Het kroningsoproer - 30 april 1980 reconstructie van een historisch keerpunt
Eric Duivenvoorden
De Arbeiderspers, 2005, 235 blz.

Prijs € 16,95


Op 30 april 1980 ontwaakt Nederland uit de roes van de jaren zestig en zeventig. Het is een hardhandig ontwaken. Terwijl koning Beatrix wordt ingehuldigd verandert de hoofdstad voor het oog van de verzamelde wereldpers in een waar slagveld. Verbijstering heerst alom.
Nooit meer heeft zich in Nederland zo'n massale geweldsexplosie voorgedaan als op die dag. Volgens auteur Eric Duivenvoorden vormen de kroningsrellen een historisch keerpunt. Ze geven een eerste aanzet tot een publiek debat over normen en waarden, als de smeerolie van een individualiseringsproces, dat in de loop van de jaren tachtig en negentig de overgang naar het digitale tijdperk mogelijk zou maken.
Duivenvoorden kreeg als eerste toegang tot de politiearchieven over 30 april 1980 en reconstrueerde uit het geheel van besluiten van de overheid, motiveringen van de actievoerders, beslissingen van de politie, rechtvaardigingen van de arrestanten en reacties in de media een keerpunt in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis.

Eric Duivenvoorden (1962) is filosoof en socioloog. Hij werkte mee aan verschillende film- en televisiedocumentaires. In de jaren negentig stelde hij het archief van de kraakbeweging samen. In 2000 verscheen van hem bij De Arbeiderspers Een voet tussen de deur - Geschiedenis van de kraakbeweging in Nederland 1964-1999.

Zie ook:
Boekpresentatie op 3 april in De Balie
ME-wals (mp3-bestand, 7 Mb), een geluidsdocument van 30 april 1980