IISG

Hoofdingang gebouw Bond van Minder Marine Personeel (BMMP) in Soerabaja
Prentbriefkaart uitg. door Brinio (Rotterdam)

Signatuur:
BG A22/79
top