IISG

Aanwinsten Sri Lanka 2008-2010

- Documenten van de 'Central Zone Commission (CZC)' en de 'All Island Commission (AIC) of Inquiry into Disappearances of Persons in Sri Lanka'
Het Instituut ontving recentelijk een complete set documenten van de 'Central Zone Commission (CZC)' en de 'All Island Commission (AIC) of Inquiry into Disappearances of Persons in Sri Lanka'. In 1995 wees Sri Lanka's President Chandrika Bandaranayake drie onderzoekscommissies aan, bekend als de zgn. 'Zonal Commissions'. Deze commissies hadden als mandaat om onderzoek te doen naar gevallen van verdwijningen in en na 1988. In 1998 werd een nieuwe commissie ingesteld met jurisdictie over geheel Sri Lanka, de 'All Island Commission (AIC)'. Het was de AIC echter alleen toegestaan onderzoek te doen inzake klachten die niet onderzocht waren door de 'Zonal Commissions'. De documenten die door deze commissies bij elkaar zijn gebracht vormen een uniek en waardevol bestand van informatie over schendingen van mensenrechten gedurende en na de Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) opstand van 1987-1989.
Wij hopen de collectie beschikbaar en toegankelijk te hebben aan het eind van 2011. Toegang tot delen van de collectie is beperkt.

- Records on the Socio-political History of Muslims and Tamils of Sri Lanka - from the 80s onwards
Een groeiende collectie van kleine en vaak moeilijk verkrijgbare tijdschriftjes (zowel lokaal als uit de diaspora), brochures, boekjes, dichtbundels en andere herdenkingsliteratuur. Op dit moment bevat de collectie 163 titels. Omdat de collectie nog niet via de IISG catalogus toegankelijk is is een voorlopige lijst hier beschikbaar (14 p., 121 Kb.)

-Nava Sama Samaja Party (NSSP)
In 2008 ontving het IISG een eerste zending documenten van de Nava Sama Samaja Party (NSSP) bestaande uit ca. 300 pamfletten en 100 affiches van ruwweg de laatste 30 jaar.
In 2009 ontvingen we aanvullend materiaal over de kongressen van de NSSP (1986-2008), interne bulletins (1996-2008), lidmaatschapsformulieren (1986-1991), dokumenten over de 'Oswin Workers’ School' in Colombo (1998-2003) en de 'Ceylon Students Federation' (2003).

Toegang tot delen van de collectie is beperkt.
top