IISG

Steun! Stem! Staak!

150 Nederlandse affiches uit de verzameling van het IISG

Affiches zijn meestal niet bedoeld om te bewaren, in te lijsten of op het internet te zetten. De politieke en sociale affiches op deze site al helemaal niet. Die zijn gemaakt om aandacht te vestigen op een bepaald onderwerp, om mensen op te roepen ergens aan deel te nemen of tegen te protesteren. Zulke affiches worden aangeplakt of opgehangen, en dan weggegooid.

Toch bewaart het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) alleen al uit Nederland bijna 30.000 affiches, waarvan er hier 150 te zien zijn. De oudste komt uit 1870, de nieuwste uit 1997. Het zijn historische documenten, waarin alle mogelijke onderwerpen aan bod komen waar Nederlanders zich vroeger en nu voor hebben ingezet of tegen hebben geprotesteerd. Vaak zijn het ook gewoon heel mooie affiches, gemaakt door de beste ontwerpers, kunstenaars en tekenaars.

De affiches zijn op drie manieren te bekijken:

- in een vaste presentatie, in hoofdstukken ingedeeld en met toelichting,
- in een lijst met alle 150 affiches.

Er is extra informatie over:
- de afficheverzameling van het IISG,
- boeken over affiches en ontwerpers.

We krijgen graag reacties op deze site; stuur ze naar !

Van een aantal affiches zijn prentbriefkaarten te koop.Deze site is de digitale versie van een tentoonstelling met de echte affiches, die van 28 augustus 1998 tot en met 28 februari 1999 te zien was in het Nationaal Vakbondsmuseum in Amsterdam.

Op alle afbeeldingen, teksten en bestanden van deze site berusten auteursrechten. Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, vermenigvuldigd of verder verspreid. Meer inlichtingen bij de afdeling Publieksdiensten.
Veel moeite is gedaan om de bezitters van auteursrechten op te sporen. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, stelt u zich dan in verbinding met
.
Laatst gewijzigd: 28 maart 2000.

top