Censuur! Persmuseum IISG

Bibliografie

Aken, N.A.M. van, Verboden vereenigingen (Leiden, Eduard IJdo, 1895)

Delft, Marieke van, 'Daar kan dat wel! Amsterdam als wijkplaats voor buitenlands controversieel drukwerk'; Lezing Amsterdam 6 juni 2008

Dekkers, Geertje, 'Persvrijheid in het Amsterdam van de Gouden Eeuw', Historisch Nieuwsblad (december 2007/januari 2008), pp. 18-23

Dommering, Egbert, Gevangen in de waarneming. Hoe de burger de communicatiemiddelen overnam en zelf ook de bewaking ging verzorgen (Amsterdam 2008)

Duke, A.C. and C.A. Tamse (eds.), Too mighty to be free. Censorship and the press in Britain and the Netherlands (Zutphen 1987)

Eijnatten, Joris van, 'Van godsdienstvrijheid naar mensenrecht. Meningsvorming over censuur en persvrijheid in de Republiek, 1579-1795', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 118 (2003), nr. 1, pp. 1-21

Frijhof, Willem en Marijke Spies, 1650. Bevochten eendracht (Den Haag 1999)

Gelder, H. A. Enno van, Vrijheid en onvrijheid in de Republiek. Geschiedenis der vrijheid van drukpers en godsdienst van 1572 tot 1798 (Haarlem, 1947)

Gelder, H.A. Enno van, Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs gedurende de 17e eeuw (Groningen 1972)

Geyl, Pieter, Pennestrijd over staat en historie (Groningen 1971)

Gibbs, G. C. , 'The role of the Dutch Republic as the intellectual entrepot of Europe in the seventeenth and eighteenth centuries', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 86 (1971), pp. 323-349

Giebels, Lambert, De Greet Hofmans-affaire. Hoe de Nederlandse monarchie bijna ten onder ging (Amsterdam 2007)

Gittig, Heinz, Illegale antifaschistische Tarnschriften 1933-1945 (Leipzig 1972)

Gittig, Heinz, Bibliographie der Tarnschriften 1933 bis 1945 (München etc. 1996)

Grijzenhout, Frans, Wijnand Mijnhardt en Niek van Sas (red.), Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987)

Grootendorst, Judith, 'Jean-Jacques Rousseau, Jean Néaulme en de uitgave van de Emile', op: www.kb.nl/galerie/nietdenhaag/emile.html [geraadpleegd op 3 augustus 2008]

Hazeu, Wim (red.), 'Censuur, gecensureerd', in: Kentering, jrg. 8 (1976) - Voorbeelden van censuur tussen 1960-1964

Hazeu, Wim, Wat niet mocht (...) - Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting tussen 1962-1971

Hemels, Joan, Het Dagbladzegel in de rariteitenkamer, 1869-1969 (Rotterdam/Den Haag 1969)

Humblet, John, De oorverdovende stilte omtrent pedofilie. Het gepolariseerde debat voorbij (... 2007)

Jongenelen, Ton, Van smaad tot erger. Amsterdamse boekverboden (Amsterdam 1998)

Klein, Stephan, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995)

Knuttel, W.P.C., Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus ('s-Gravenhage, Martinus Nijhof, 1914)

Kruseman, A.C., De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1806 tot 1814 (Amsterdam 1889)

Lankhorst, Otto en Paul Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek (Den Haag 1995)

Laswell, Harold D., 'Censorship', in: Encyclopaedia of the Social Sciences 3 (New York, Macmillan, 1930), pp. 290-294

Renders, Hans, Lisa Kuitert en Ernst Bruinsma (red.), De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen, (Amsterdam, De Bezige Bij, 2006)

Schneider, Maarten en Joan Hemels, De Nederlandse krant 1618-1978. Van 'nieuwstydinghe' tot dagblad (Baarn 1979)

Theeuwen, Peet, Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787) (Hilversum 2002)

Weekhout, Ingrid, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (Den Haag 1998)

Wie schrijft die blijft - Brochure over schrijven onder censuur van Association Internationale de Défense des Artistes (AIDA-nieuwsbrief)

Wissing, Pieter van (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008)

Wolf, Mariëtte, Vrijheid onder druk. Een beeld van de persvrijheid in Nederland (Amsterdam 1989)

Wolf, Mariëtte, Liefdewerk, oud papier. Het Nederlands Persmuseum (Amsterdam 1992)

top