Censuur! Persmuseum IISG

1945-2000: Massamedia en censuur II
God, Nederland en Oranje, 1e jaargang nr. 1, 1966
God, Nederland en Oranje, 1e jaargang nr. 1, 1966.
1966
God, Nederland en Oranje is een aan de Provo-beweging verbonden cartoontijdschrift met veel publicaties van 'Willem' (pseudoniem van Bernard Willem Holtrop). De nogal provocerende cartoons leiden geregeld tot inbeslagname en strafvervolging. In totaal zijn er 10 nummers verschenen tussen september 1966 en maart 1968.
Dit eerste nummer uit 1966 met Koningin Juliana als raamprostituee, wordt in beslag genomen, de beschuldiging van majesteitsschennis omgezet in belediging van het Openbaar Gezag en Willem krijgt een boete van 200 gulden. Drie provo's worden aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten.
Zie ook het Provo-archief
Signatuur: IISG
ZK31246
top