IISH

NMB-middelenboekje 1897
Middelenboekje 1897
De middelen ter voorkoming van groote gezinnen. Uitgegeven door den Nieuw-Malthusiaansche Bond. (Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 30 Januari 1895, No. 24[...]). Laatste verbeterde en vermeerderde druk April 1897.
1897
Auteur:
NMB
Signatuur:
Bro 3400/8
top