IISH

Dr. J. Rutgers

Johannes Rutgers ca. 1895 Johannes Rutgers (1850-1924) was dominee in de Nederlands Hervormde Kerk voordat hij na een ernstige geloofscrisis medicijnen ging studeren. Hij werd huisarts in Rotterdam en kwam met zijn vrouw Wilhelmina (Marie) Hoitsema (1847-1934) terecht in radicaal politiek vaarwater, vooral feminisme en socialisme. Rutgers was een groot bewonderaar van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de leider van het anarchisme in Nederland, die hij persoonlijk adviseerde over het gebruik van condooms. Als socialist verwierp hij de Malthusiaanse stelling dat anticonceptie de oplossing betekende voor overbevolking en armoede, maar hij was niet tegen eugenetica. Hij werd secretaris en de drijvende kracht van de NMB in 1900; zijn vrouw werd presidente. Geërgerd over het geringe aantal artsen die bereid waren de NMB te steunen, leidde hij verpleegsters en vroedvrouwen op om vrouwen pessaria aan te meten. Hierbij nam hij weloverwogen het risico dat deze zogenaamde "deskundige medewerksters" van de NMB ook abortussen uitvoerden, ook al keurde hij dit in het openbaar af. Het gevolg was dat de NMB voor lange tijd vrijwel alle steun van de medische stand verloor.Johannes Rutgers ca. 1875

Johannes Rutgers ca. 1875

Het gezin Rutgers in 1898

Het gezin Rutgers in 1898

Rutgers aan Nieuwenhuis

J. Rutgers aan F. Domela Nieuwenhuis

Rutgers, Rasverbetering

Titelblad van Rutgers' boek over eugeneticaM.W.H. Rutgers-Hoitsema

M.W.H. Rutgers-Hoitsema

E. Kempe, Een welgemeend woord van waarschuwing

Mw Rutgers tegen E. Kempe

Gelukkig huisgezin

Eerste nr van Het Gelukkig Huisgezin

Openbare zedelikheid

Voordracht door Mw Rutgers-HoitsemaWat is beter?

What is better?

Spreekbeurt

Rutgers biedt aan lezingen te houden

Openbare vergadering

Openbare vergadering over Nieuw-Malthusianisme

Waarde Mejuffrouw

Standaardbrief: geen abortusLinks
top