IISH

Nieuw-Malthusianisme ca. 1900

Uit een middelenboekje van de NMB, 1893 Hoewel er aanwijzingen zijn dat de activiteiten van de NMB wel degelijk aanstoot gaven, had oppositie in het begin toch voornamelijk de vorm van doodzwijgen. De beschaafde bewoordingen van de NMB-publicaties hebben er misschien toe bijgedragen dat protest op grote schaal de eerste tien jaar uitbleef. De NMB bleef een kleine organisatie. Een aggressievere Malthusiaanse trend manifesteerde zich in de jaren 1890, toen twee gepensioneerde militairen zich met de propaganda gingen bemoeien. Kapitein W.M.H. Anten en luitenant E. Kempe organiseerden de verspreiding van kennis over voorbehoedmiddelen alsof het een militaire campagne tegen armoede was. Het "Middelenboekje", een brochure waarin de "middelen ter voorkoming van grote gezinnen" werden beschreven, zou legendarisch worden in Nederland.Het Nieuw-Malthusianisme in een nieuw licht bezien

Kapitein Anten over het Nieuw-Malthusianisme

Wenken, bij het maken van propaganda voor het nieuw-Malthusianisme in acht te nemen

Kapitein Anten over NM-propaganda

Over het nieuw-malthusianisme

Luitenant Kempe over het Nieuw-Malthusianisme

Wat wil het Nieuw-Malthusianisme?

Het doel van het Nieuw-MalthusianismeMiddelenboekje 1885

NMB-Middelenboekje 1885

Middelenboekje 1891

NMB-Middelenboekje 1891

Middelenboekje 1891

NMB-Middelenboekje 1891

Middelenboekje 1893

NMB-Middelenboekje 1893Middelenboekje 1893

NMB-Middelenboekje 1893

Middelenboekje 1893

NMB-Middelenboekje 1893

Middelenboekje 1895

NMB-Middelenboekje 1895

Middelenboekje 1896

NMB-Middelenboekje 1896Middelenboekje 1897

NMB-Middelenboekje 1897

Middelenboekje 1898

NMB-Middelenboekje 1898

Propaganda-boekje van den Nieuw-Malthusiaanschen Bond

NMB Propaganda-boekje

Prijsopgaven

PrijslijstMiddelenboekje

NMB-Middelenboekje 1903

De nieuwste en eenvoudigste onfeilbare middelen

Catalogus van de fa. Julius Adler

Middelenboekje

NMB-Middelenboekje 1910

Schoondermark's middelenboekje

Schoondermark's Middelenboekjetop