IISH

C.V. Gerritsen en de oprichting van de Nieuw-Malthusiaansche Bond

Gerritsen door Ferdinand Hart Nibbrig Van Houtens ideeën leidden tot de oprichting van een organisatie onder zijn geestverwanten. Prominent onder hen was een andere radicaal-liberale politicus, Carel Victor Gerritsen (1850-1905). Met B.H. Heldt en J. Smit richtte hij in 1881 de Nieuw-Malthusiaansche Bond (NMB) op. Aanvankelijk ontleende de NMB voor zijn programma veel aan de Malthusian League van Charles R. Drysdale. In de eerste jaren van zijn bestaan waren de activiteiten van de Bond beperkt tot een behoedzame en strikt theoretische uiteenzetting van dit programma.Annie Besant, De wet der bevolking

Nederlandse vertaling van The Law of population

J.M. Smit, Ons programma

Het programma van de Nieuw-Malthusiaansche Bond

Gerritsen's lezing

Verslag van een lezing door Gerritsen

C.V. Gerritsen, Een krachtig middel

Nieuw-Malthusianisme tegen armoedePinkhof, Kunstmatige beperking

Dr. Pinkhof tegen het nieuw-malthusianisme

Gerritsen, Kunstmatige beperking

Gerritsen's antwoord aan Dr. Pinkhof

Isidore Hen, Open brief

Open brief aan Gerritsen

De pest in Frankrijk

Gerritsen vs PinkhofLinks
top