IISH

Pinkhof en Mendes de Leon tegen het Nieuw-Malthusianisme
Twee opstellen over Nieuw-Malthusianisme
Twee opstellen over Nieuw-Malthusianisme. Herdruk uit het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 1898. Naar aanleiding van het verschijnen van Treub's "Verspreide opstellen"
Amsterdam, Van Rossen, 1904
Auteurs:
Herman Pinkhof, M.A. Mendes de Leon
Signatuu:
Bro N 560-48
top