IISH

Verslag van een lezing door Gerritsen
C.V. Gerritsen's lecture
'Worden er menschen geboren voor wie geen plaats bereid is aan den maaltijd des levens?', De Dageraad. Maandschrift tot bespreking van maatschappelijke en zedelijke vraagstukken op wetenschappelijk gebied. 3(1882)10, p. 314-320.
1882
Call number:
ZK 45955
Dit is een verslag van een lezing die C.V. Gerritsen had gehouden voor een bijeenkomst van "De Unie", Amsterdam, 22 maart 1881. Een uitgebreider verslag staat in De Werkmansbode (1881) 14, Signatuur: ZF 17608 (ZOEK)
top