IISH

Openbare vergadering over het nieuw-Malthusianisme
Is het goed en verstandig het aantal geboorten in het gezin te regelen?
"Is het goed en verstandig het aantal geboorten in het gezin te regelen? Wilt gij hierover meer weten komt dan op den openbare vergadering ..."
1931
Author:
Nieuw-Malthusiaansche Bond
Signatuur:
BG G1/409
Sprekers: Jan Hoving, G.J. Selier, E.M. v.d. Brande, R. de Waard, B. Premsela, B.
top