IISH

R.K. Landelijk Congres tegen het Neo-Malthusianisme
Nijmegen 1929
Titelblad van R.K. landelijk congres tegen het neo-malthusianisme gehouden door den Nederlandschen R.K. Bond voor Groote Gezinnen te Nijmegen, 25, 26, en 27 Augustus 1929. Verslag
1929
Auteur:
Nederlandsche Roomsch Katholieke Bond voor Groote Gezinnen
Signatuur:
N 1102-18
top