IISH

Herinneringen van Dr. Aletta Jacobs
Herinneringen van Dr. Aletta Jacobs
Herinneringen van Dr. Aletta Jacobs
Amsterdam, Holkema & Warendorf, 1924
Auteur:
Aletta Jacobs
Signatuur:
N 1116/23
"Sympathiek heb ik het werk van den Neo-Malthusiaanschen Bond in ons land nooit kunnen vinden." (p. 88). Blijkbaar had Aletta Jacobs geen goede herinneringen aan de NMB. Volgens haar biografe Mineke Bosch kan dit o.a. te maken gehad hebben met de kwestie van de inzet door de NMB van niet-medici, de zgn. "deskundige medewerksters", bij het verstrekken van voorbehoedmiddelen. Aletta Jacobs was nl. van mening dat dit niet kon worden overgelaten aan leken. Bosch schrijft uitvoerig over de ietwat problematische samenwerking van Aletta Jacobs met de NMB in haar biografie Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929 (Balans 2005).
top