IISH

Verslag van de Neo-Malthusiaanse Conferentie in Den Haag, 1910
Beknopt overzicht van de 3de NM Konferentie, Den Haag 1910
Beknopt overzicht van de 3de internationale Nieuw-Malthusiaanse Konferentie, Den Haag 1910
1910
Auteur:
J. Rutgers
Collectie:
NMB-Archief nr 13
Op pagina 3 noemt Rutgers de namen van de deelnemers aan de conferentie.
top