IISG

Rooms-Katholieken tegen het nieuw-malthusianisme
Nederlandsche Rooms Katholieke Volksbond
Aan H.H. Genees-, Heel-, en Verloskundigen, Alhier. [...]
1896
Auteur:
Nederlandsche Rooms Katholieke Volksbond, Afdeeling Amsterdam
Collectie:
NMB-archief nr 29
Deze vraag om een standpuntbepaling had niet het door de NRKV gehoopte resultaat, maar hoewel de meeste artsen een uitspraak wilden vermijden, bleef een principiële verdediging van anticonceptie als medische taak ook uit. In 'Physicians and fertility control in the Netherlands', Journal of Interdisciplinary History 34 (2003) 2, 155-185, behandelen Frans van Poppel en Hugo Röling de interessante vraag in hoeverre artsen, die immers bij uitstek deskundig waren op het gebied van de voortplanting, zelf in hun privéleven anticonceptie toepasten.
top