IISH

Een adviesboek van Dr. Premsela
Moeilijkheden in het huwelijk
Titelblad van Moeilijkheden in het huwelijk. Mededeelingen uit en voor de practijk, mede ontleend aan het Dr. Aletta Jacobshuis te Amsterdam
1936
Auteur:
B. Premsela
Collectie:
Particuliere collectie
top