IISG

Verstandig Ouderschap 1934
Verstandig Ouderschap 1934
Verstandig Ouderschap
1934
Auteur:
NMB
Signatuur:
ZK 51397
Verstandig Ouderschap was de voortzetting van Het Gelukkig Huisgezin. Op de voorpagina van dit nummer staat een in memoriam voor Marie Rutgers-Hoitsema, die op 25 oktober 1934 was overleden. Tien dagen daarvoor was Martina Kramers gestorven. Haar in memoriam staat op blz. 4.
top