IISH

Adviesboek van de Wereldbond voor Sexueele Hervorming
Voorbereiding tot het huwelijk
Omslag van Voorbereiding tot het huwelijk. Voor Nederland bewerkt naar het in opdracht van de Britsche Gezondheidsraad uitgegeven handboek "Preparation for Marriage" door H. Ide-Bottenheim onder auspiciën van de afdeeling Nederland van den Wereldbond voor Sexueele Hervorming (W.L.S.R.)
1932?
Auteur:
Kenneth M. Walker
Signatuur:
2010/2113
De Nederlandse sectie van de World League for Sexual Reform was in 1932 opgericht door F.M. Wibaut en Bernard Premsela. Zij vormden het bestuur met o.a. Henriette Ide-Bottenheim, Herbert Lewandowski, Leo Polak, Charlotte Polak-Rosenberg, Johan Valkhoff en Henk de Wolf. (Zie voor de geschiedenis van de Nederlandse afdeling van de WLSR, Henny Brandhorst, 'From Neo-Malthusianism to Sexual Reform: The Dutch Section of the World League for Sexual Reform', Journal of the History of Sexuality 12 (2003) 1, pp. 38-67
top