IISH

Standaarbrief: geen abortus
Waarde mejuffrouw
"Waarde mejuffrouw ..."
ca 1903
Auteur:
Dr. J. Rutgers
Collectie:
NMB-Archief nr 13
Standaard-brief waarin Dr. Rutgers verklaart dat het ondergaan van een abortus schadelijk is voor de gezondheid. De NMB doet daar ook niet aan, maar stuurt wel voorlichtingsmateriaal mee over voorbehoedmiddelen.
top