IISH

NMB-middelenboekje 1893
Middelenboekje 1893
De middelen ter voorkoming van groote gezinnen uitgegeven door den Nieuw- Malthusiaansche Bond. Aanvragen om toezending dezer brochure richte men tot den Heer W.H.M. Anten, gepensionneerd Kapitein van de Infanterie [...]
1893?
Auteur:
NMB
Signatuur:
Bro 3400/3
top