IISH

NMB-middelenboekje 1891
Middelenboekje 1891
De middelen ter voorkoming van groote gezinnen uitgegeven door den "Nieuw Malthusiaansche Bond" Aanvragen om toezending dezer brochure richte men tot den Heer W.H.M. Anten, gepensionneerd Kapitein van de Infanterie [...], [na 1891].
After 1891
Auteur
NMB
Signatuur:
Bro 3400/2
top