IISH

NMB-middelenboekje 1891
Middelenboekje 1891
De middelen ter voorkoming van groote gezinnen. Uitgegeven door den "Nieuw Malthusiaansche Bond"
[na 1891]
Auteur:
NMB
Collectie:
NMB Archief nr 105
Op blz. 13 staan de namen vermeld van drie artsendie voorbehoedmiddelen verstrekken tegen kostprijs uitleggen hoe de middelen gebruikt moeten worden: Dr. Aletta Jacobs (Amsterdam), Dr. J. Rutgers (Rotterdam), and Dr. R. de Waard (Groningen). Romke de Waard was een radicaal-liberaal en overtuigd aanhanger van het Nieuw-Malthusianisme.

top