IISG

Opdracht 7: De heropening van de Hogerhuis-zaak

Onderwerp: Justitie

De niet-socialistische "keurige" Nederlandse samenleving was maar al te blij dat de socialistische oproerkraaiers werden veroordeeld. De socialisten hebben een jarenlange strijd gevoerd om de zaak Hogerhuis heropend te krijgen. Men was er in deze kringen algemeen van overtuigd dat de gebroeders ten onrechte veroordeeld waren.
Voor het maken van deze opdracht kun je gebruik maken van de laatste justitiële beslissing in de zaak Hogerhuis: de uiteindelijke afwijzing, in 1900, van het verzoek om de Hogerhuis-zaak te heropenen. Hier passeren alle argumenten nog eens de revue. Het is de bedoeling dat je op basis van deze afwijzing een beeld probeert te geven van de houding van justitie.

ansichtkaart, ca. 1900 Ansichtkaart, ca. 1900

Vragen
Bronnen

Afschrift van de afwijzing door de Hoge Raad van het verzoek om revisie van het vonnis van de gebroeders Hogerhuis, 18 april 1900 (Troelstra-archief inv.nr.373/136-140):

pagina 1 pagina 2 pagina 3
pagina 4 pagina 5 pagina 6
pagina 7 pagina 8 pagina 9
pagina 10 pagina 11 pagina 12
top