IISG

Opdracht 2: De daders? (deel 2)

Onderwerp: Marten Hogerhuis

In deze opdracht staat Marten, de oudste van de drie verdachte broers Hogerhuis, centraal. Hij is veroordeeld, maar hoe terecht was dat? Enkele feiten: Eén van de inbrekers is uit het raam gegooid en liep een wond op. Geen van de broers had een wond! Er is zelfs een dokter (Jan Plet) aan te pas gekomen die Marten kaal schoor om te kijken of hij een hoofdwond had, maar dat bleek niet het geval; broer Wiebren was regelmatig bij boer Haitsma (en diens huishoudster!) te gast. Waarom zouden de broers een gewelddadige inbraak op poten hebben gezet als Wiebren ook simpel het geld had kunnen wegnemen als hij alleen was? Op basis van de brieven die Marten wekelijks vanuit de gevangenis schreef, probeer je nieuwe informatie over de zaak te krijgen en een antwoord te geven op de volgende vragen.

Wiebren, Keimpe en Marten Hogerhuis voor de gevangenis bij de vrijlating van Wiebren, 28 september 1905 Wiebren, Keimpe en Marten Hogerhuis voor de gevangenis bij de vrijlating van Wiebren, 28 september 1905

Vragen:
bronnen:

Brieven van Marten Hogerhuis:

top