IISG

Opdracht 9: De Friese pers

Onderwerp: Berichtgeving in het Friesch Volksblad

De Hogerhuis-zaak was 'hot news' in de Friese pers en uiteindelijk ook in de nationale pers. Vooral de socialisten maakten zich uitermate druk om, wat werd genoemd, deze vorm van klassejustitie. Men was er in deze kringen algemeen van overtuigd dat de gebroeders ten onrechte veroordeeld waren.
In deze opdracht staat de rol van de Friese pers centraal in de vorm van het Friesch Volksblad. De hoofdredacteur van deze krant, O. Stellingwerf, was geen socialist en aanvankelijk toonde hij geen belangstelling voor de Hogerhuiszaak. Pas na verloop van tijd raakte hij ervan overtuigd dat het hier een gerechtelijke dwaling betrof en stelde hij de kolommen van zijn krant open voor de verdediging van de broers. Na de dood van Stellinwerf in 1897, zette zijn weduwe de krant voort tot 1900. In deze opdracht lees je de artikelen die in deze krant over de Hogerhuiszaak verschenen zijn.

O. Stellingwerf, hoofdredacteur van het Friesch Volksblad O. Stellingwerf, hoofdredacteur van het Friesch Volksblad'

Vragen
Bronnen

Artikelen uit het Friesch Volksblad

18-10-1896 25-10-1896 21-11-1896 06-12-1896 13-12-1896
20-12-1896 27-12-1896 03-01-1897 10-01-1897 17-01-1897
24-01-1897 31-01-1897 21-02-1897 14-03-1897 21-03-1897
28-03-1897 11-07-1897 I 11-07-1897 II 11-07-1897 III 25-07-1897
08-08-1897 15-08-1897 05-09-1897 12-09-1897 26-09-1897
29-09-1897 03-10-1897 I 03-10-1897 II 10-10-1897 17-10-1897
24-10-1897 31-10-1897 21-11-1897 28-11-1897 01-01-1897
08-01-1898 09-01-1898 15-01-1898 16-01-1898 23-01-1898 I
23-01-1898 II 30-01-1898 06-02-1898 13-02-1898 20-02-1898
26-02-1898 13-03-1898 03-04-1898 17-04-1898 24-04-1898
01-05-1898 07-05-1898 14-05-1898 19-06-1898 31-07-1898
01-08-1898 24-08-1898 04-09-1898 11-09-1898 I 11-09-1898 II
18-09-1898 30-10-1898 07-11-1898 13-11-1898 20-11-1898
25-12-1898 20-01-1899 19-02-1899 19-03-1899 16-04-1899
25-06-1899 13-08-1899
top